ESG en SDG

Om echt flinke slagen te kunnen maken met de inbedding van de ESG-criteria in onze organisatie, hebben we Deloitte in de arm genomen voor een vijfdaags kickstart-programma: ESG Accelerator Program. Onderdelen binnen dit rijke
programma zijn onder meer workshops en interviews. In 5 stappen komen we tot uiteindelijke ESG-roadmap te komen.

SDG’s formuleren
Een belangrijke volgende stap is de implementatie en selectie van de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties die zijn onder te verdelen en te koppelen aan de drie ESG-criteria. Daarbij zullen we KPI’s formuleren die het mogelijk maken het beleid per doelstelling objectief meetbaar te maken en naar de buitenwereld transparant te maken.

Onze drie focus SDG-doelstellingen

 • Betaalbare en duurzame energie
  We zetten ons in om het aandeel niet-fossiele energie te vergroten. Daarnaast gaan we op zoek naar toekomstbestendige verwarmingsbrandstoffen en -toestellen, en duurzame brandstof.
 • Aanpak klimaatactie
  We gaan onze CO2-uitstoot voor interne en externe bedrijfsprocessen verkleinen.
 • Verantwoorde consumptie en productie
  We gaan de hoeveelheid plastic die we gebruiken drastisch verminderen. En we zetten ons in voor: het recyclen van verpakkingen, het verminderen van het energieverbruik in onze processen, en het vergroten van het gebruik van
  gerecyclede en duurzame materialen.