Mens, milieu en goed bestuur

De ESG-criteria ‘milieu, mens en goed bestuur’ (environment, social en governance) bepalen de komende jaren hoofdzakelijk onze roadmap op het gebied van duurzaam ondernemen. Wij zijn nu volop aan het onderzoeken: hoe kunnen we de ESG-principes verenigen met onze cultuur en hoe willen wij als bedrijf omgaan met de drie pijlers?

Milieu
Milieu gaat over een te vormen strategie om de klimaatverandering aan te pakken, biodiversiteit, zuinig omspringen met water en energiebronnen, koolstofintensiteit en
milieubeheersing in zijn algemeenheid.

Mens
Het onderdeel ‘Mens’ gaat over gelijke kansen voor iedereen, vrijheid van meningsuiting, mensenrechten, veiligheid en gezondheid, klant- en productverantwoordelijkheid, en het
tegengaan van kinderarbeid.

Goed bestuur
Een goed bestuur valt of staat met businessethiek, compliance, bestuursonafhankelijkheid, beloning van de bestuurders en aandeelhoudersdemocratie

ESG in de praktijk
De eerste aanzet is al gemaakt. In 2021/2022 zijn de eerste initiatieven in het kader van ESG al geformuleerd en in gang gezet. 

Download onze ESG roadmap